UTES’16

En İyi Bildiriler” için tıklayınız

Bilindiği gibi, bir ülkenin kalkınmasındaki başlıca göstergelerden biri, tüketilen enerji miktarıdır. Günümüzde ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan en önemlisi enerjidir. Böyle bir sorunun çözümünde temiz enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, özellikle petrolün politik baskı aracı olarak kullanılması, temiz olmayıp atmosferi kirletici olması, artan CO2 ve diğer gazlar ile iklim değişikliğini tetiklemeleri, enerji sorununa daha büyük boyutlar ve önem kazandırmaktadır. Birbirini izleyen enerji bunalımları, nüfus artışı ve gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan enerji gereksinimi, bilim adamlarını ve uluslararası kuruluşları refah düzeyini, en fazla enerjiyi tüketen yerine yenilenebilen, temiz, uzun vadede ucuza mal edilen, en verimli kullanan ve çevre dostu temiz enerji kaynaklarından yararlanmaya yöneltmektedir.

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

Bu anlayışın yerleşmesi için 23 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının (UTES) onuncusunun daha geniş bir ölçekte ve uluslararası olarak düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye’de düzenlenen enerji sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık UTES ile sağlanmıştır.

Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000’de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları’nın dördüncüsü 2002’de, beşincisi 2004’te, altıncısı 2006’da, yedincisi 2008’de, sekizincisi 2010 yılında ve son olarak dokuzuncusu uluslararası katılımlı olarak 2013’te gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonraki sempozyumların Türkçe ve İngilizce olarak Uluslararası olması kararına varılmıştır. Sempozyumun ismi Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES) şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca UTES çerçevesinde Rüzgâr, Güneş ve Hidroelektrik konularının ayrıntılı bir şekilde işleneceği Temiz Enerji Kursu (TEMEK) eşzamanlı olarak, İTÜ ve Su Vakfı işbirliği ile İstanbul’da düzenlenecektir.

Türkiye ve Dünya’yı ilgilendiren, 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu’nda sizleri de görmeyi arzu ediyoruz.